Symtom

Symtom och tecken på hjärtklappning Hjärtklappning har en bred definition och omfattas av allt från oregelbundna hjärtslag, till kraftiga hjärtslag och hög puls. När man undersöker hjärtklappningen tittar på ofta på hur hög ens vilopuls är och om hjärtslagen är i takt eller inte. Man tittar även på om man har några underliggande sjukdomar, eller […]

Symtom och tecken på hjärtklappning

Hjärtklappning har en bred definition och omfattas av allt från oregelbundna hjärtslag, till kraftiga hjärtslag och hög puls. När man undersöker hjärtklappningen tittar på ofta på hur hög ens vilopuls är och om hjärtslagen är i takt eller inte.

Man tittar även på om man har några underliggande sjukdomar, eller andra symtom, tillsammans med hjärtklappningen, som kan tyda på en allvarlig eller behandlingsbar sjukdom.

Hur känns hjärtklappning?

Hjärtklappning är den känslan av en hård och hög puls som vi alla kan uppleva efter en kort sprint till bussen, eller efter man snabbt gått upp för en trappa. När den känslan uppstår vid stillasittande eller låg aktivitetet är det då den kallas för hjärtklappning.

Även en långsam men ovanligt hård puls kan klassas som hjärtklappning, och kan upplevas obehagligt, då man ibland tydligt kan känna av varje hjärtslag i kroppen.

Oregelbundenhet i hjärtslagen är också en typ av hjärtklappning och kan kännas som om hjärtat hoppar upp mot halsen och hoppar över ett slag. Oregelbundenheten i hjärtslagen är i sig ofarliga, men kan i sällsynta fall vara ett tecken på en mer allvarlig sjukdom.

Symtom och tecken på sjukdomar som kan ge hjärtklappning

Ska man söka hjälp om man har hjärtklappning?

Enligt 1177, bör man kontakta en vårdcentral så snart som möjligt om man har återkommande besvär med hjärtklappning.

När är hjärtklappning farligt?

Hjärtklappning kan vara farligt om det är ett tecken på en allvarlig sjukdom. Är man allvarligt sjuk har man ofta andra symtom än endast hjärtklappning, såsom yrsel, svimningskänslor, att hjärtklappningen är väldigt intensiv eller smärtor i bröstet.


I de flesta fall är dock hjärtklappning (om man mår bra och är frisk i övrigt) inget tecken på någon sjukdom.